Thema's Big Data Expo 2017

Scalable Data Science

Scalable Data Science is veelbelovend, maar door het niet onderkennen van enkele basisvoorwaarden, rijgen de successen zich nog niet aaneen. Duidelijke werkprocessen en uitgebreid testen op basis van reële data is onmisbaar wil een data scientist innovatie voor een onderneming kunnen omzetten in onderscheidend vermogen.

Lees verder

Risk & Reputation

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in mei 2018 in de plaats van de Wet bescherming peroonsgegevens (Wbp). Die verandering brengt nogal wat actiepunten met zich mee voor organisaties. Voordelen zijn er zeker ook: de regelgeving is voor 28 Europese landen gelijk.

Lees verder

Aan de slag met big data

Aan de slag met big data is een noodzakelijkheid. Een ondernemer die dit erkent, kan het best starten met een paar basisstappen. Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is stap één, personeel overtuigen van de noodzaak van digitale discipline stap twee. Een big data strategie bepalen volgt kort daarop en ten slotte komt het neer op het analyseren van deze gegevens op weg naar het grijpen van groeikansen.

Lees verder

The data driven customer experience

Data driven customer experience is bijna een voorwaarde voor succes. Opvallend genoeg is data en technologie maar een kleine beperking bij het realiseren van een geweldige klantervaring. Uit onderzoek van SAS/Forbes blijkt dat het vooral op organisatorisch niveau schort aan afstemming die moet leiden tot consistentie binnen alle verkoopkanalen.

Lees verder

Impact AI op bedrijfsvoering

De impact van Artificial Intelligence op de bedrijfsvoering van ondernemers zal flink toenemen. Wie de ontwikkeling niet volgt, zal de concurrentie voorbij zien rennen. Businesskansen zijn er veel, zoals in het zeer gericht bedienen van doelgroepen en het voorspellen van onderhoudswerkzaamheden. Aan de overheid is het om aan te geven waar de grenzen van de technologie liggen.

Lees verder

Building a data driven organization

Data is het nieuwe goud. Dat zal bedrijven dwingen om zich te transformeren tot data gedreven organisaties. Eenvoudig zal die aanpassing niet zijn, in veel gevallen is de IT-infrastructuur nog niet up-to-date. Ook dient de cultuur in organisaties te veranderen. De beloning voor een succesvolle digitale transformatie kan enorm zijn. Die stimulans moet volstaan.

Lees verder


Platinum Sponsor
Gold Sponsors
Mediapartners
Altares Dun & Bradstreet
MicroStrategy Dataiku Alteryx Information Builders
Frankwatching Baaz ICT/zorg Retailtrends DataFloq BI-Platform ICT Magazine Online Retailer WINMAG Pro