Spreken tijdens Big Data Expo

Dat is mogelijk! Tijdens de Big Data Expo zullen er verschillende thema’s op het gebied van Big Data behandeld worden. De thema’s worden de komende tijd via de website bekend gemaakt. Wilt u een lezing verzorgen dan adviseren wij om uw aanvraag goed toe te lichten en te presenteren samen met een gebruiker/klant. Case studies, complexe Big Data projecten, A-merken en internationale cases zullen prioriteit krijgen.

Spreken tijdens Big Data Expo

De presentatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De presentatie dient in te gaan op het eventuele specifieke thema dat gekoppeld is aan de lezingenzaal waar de presentatie plaatsvindt. Dit door een succesverhaal, ervaringsverhaal of klantencase te behandelen. Hierbij is het uitgangspunt dat jouw klant zelf de lezing verzorgt (eventueel in een duo-presentatie met jou als leverancier). 
 • De presentatie dient informatief te zijn. Dat wilt zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn. 
 • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen.  Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand. 
 • De presentatie dient een inhoudelijke toepassing op het gebied van Big Data te behandelen en opgebouwd te zijn volgens de volgende punten:
  1. Wat was de vraag/ probleemstelling van de klant?
  2. Welke data was beschikbaar en welke data is toegevoegd of aangepast?
  3. Welke aanpak is gekozen en hoe is de vraag/probleemstelling opgelost?
  4. Wat was het resultaat en wat heeft het opgeleverd? Welke leerpunten zijn er geweest?
 • De presentatie dient concreet te zijn: geef zoveel mogelijk cijfers om de case te ondersteunen.
 • Het aanleverbestand dient uiterlijk 1 april 2017 in ons bezit te zijn. Indien wij het bestand dan nog niet in ons bezit hebben, zijn wij helaas genoodzaakt uw lezing te annuleren.
 • Mocht het aanleverbestand niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, hebben wij als organisatie het recht om uw lezing te annuleren.
 • Uw spreker dient beide dagen beschikbaar te zijn, na 1 mei ontvangt u van ons de indeling.

U kunt een lezing indienen via het aanvraagformulier.


Platinum Sponsor
Gold Sponsors
Mediapartners
DataStax
Information Builders Microsoft SLTN Inter Access
European Data Forum 2016, 29-30 June Eindhoven Retailtrends Online Retailer Executive-People WINMAG Pro Dutch IT-channel Frankwatching BI-Platform DataFloq ICT/zorg ICT Magazine