Revenue Assurance - Hoe Business Analytics direct kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten

WED 16:00 - 16:30

This is a 2019 presentation

Uit ervaring blijkt dat bij organisaties met grote transactievolumes, een grote complexiteit in producten of diensten, een hoge mate van IT-ondersteuning en met uitbestede activiteiten, gemiddeld 1 tot 4% van de omzet verdwijnt ten gevolge van fouten in de waardeketens.
Revenue Assurance houdt zich bezig met het continue opsporen, oplossen en voorkomen van deze fouten. Direct resultaat: Hogere omzet, lagere kosten en een verhoogde mate van control over de waardeketens.
De presentatie van Mark gaat dieper in op de vraag wat Revenue Assurance precies is, en wat er voor nodig is om het succesvol te laten zijn. Aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen, zal het publiek worden meegenomen in de wereld van kleine foutjes met grote gevolgen, en hoe business analytics kunnen helpen bij het voorkomen van dergelijke fouten.
Revenue Assurance vind haar oorsprong binnen de Telecommunicatiesector, en heeft sinds haar ontstaan aan het einde van de eeuwwisseling wereldwijd miljarden euro’s aan omzetlekkages en foutkosten ontdekt, opgelost en voorkomen. Met de opkomst van het internet, het ontstaan van nieuwe -transactie gedreven- business modellen en een toenemende mate van automatisering van de waardeketens, is Revenue Assurance een noodzakelijke functie geworden binnen meer en meer sectoren.
Complexe data analyses vormen de kern van alle Revenue Assurance activiteiten. Hierbij draait het vooral om het kwantificeren van verschillende omzetrisico's: Worden alle transacties geregistreerd, verwerkt en gefactureerd? Worden deze transacties vervolgens tegen de juiste prijzen en gerelateerde voorwaarden gefactureerd? Vragen waarvoor veelal niemand zijn of haar handen in het vuur durft te steken. Revenue Assurance analyses geven integraal inzicht in waar omzet "at-risk" is, en hoeveel omzet er verloren gaat.
Om Revenue Assurance succesvol te laten zijn, is er echter meer nodig dan alleen de analyses zelf. Hoe bepaal je wat de voornaamste risico's zijn? Hoe richt je, je analyses slim en effectief in? Waar en hoe plaats je Revenue Assurance binnen je organisatie? Wie en wat heb je allemaal nodig binnen je organisatie? Aan het einde van de presentatie zal het publiek een antwoord hebben op al deze vragen.

 • Theme
  Analytics

  Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.

  Visitor target group
  De strategie en visie bepalen

  Deze lezing gaat in op het resultaat van de data analyse. Er wordt uitgelegd wat er is geanalyseerd en wat dit heeft opgeleverd? Hierbij wordt de diepte ingegaan en worden er inzichten, resultaten, advies en strategieën op hoog niveau gedeeld.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: de strategie en visie bepalen, zoals o.a.; CEO's, CIO's en directeuren.