ARMOEDE EN BLOCKCHAIN: HET HUISHOUDBOEKJE

WED 10:30 - 11:00

This is a 2017 presentation

De gemeente Utrecht wil de armoedeproblematiek bestrijden door een toepassing te ontwikkelen met blockchaintechnologie. Hiermee kunnen inwoners met een uitkering of toeslagen, met één druk op de knop, financieel stabiel worden.
Door te zorgen voor voldoende en stabiele inkomsten en betaling van de vaste lasten proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan.
De toepassing gaat zelfs zo ver dat levensgebeurtenissen van de inwoner (geboorte kind, scheiding etc.), die gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen eerder verwerkt worden dan bij de Belastingdienst, UWV, SVB en Sociale Dienst. Hierdoor worden schommelingen en terugvorderingen bij de inwoner zoveel mogelijk voorkomen.
Verrekening gebeurt door het Huishoudboekje achteraf met Belastingdienst, UWV, SVB en de Sociale Dienst. De inwoner heeft hier geen last van.
 

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Anchormen.