De wording van het Regionaal Data Centrum Twente

THU 10:30 - 11:00

This is a 2018 presentation

Overheden ontdekken steeds meer de informatiewaarde van hun eigen procesdata bijvoorbeeld in het sociaal domein, de gemeentelijke belastingen en de uitkeringsverstrekking. Hoe deze waarde te ontginnen? Dit stelt niet alleen eisen aan de IT-infrastructuur en tooling maar ook aan de inrichting van de organisatie. Hoe ontwikkelt Kennispunt Twente zich in deze dynamische omgeving.

Kennispunt Twente is opgericht door de grotere gemeenten in Twente en Regio Twente met als doel de kennispositie van deze overheden te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren.

In deze lezing geeft Edwin van de Wiel een beeld van de ontwikkeling die Kennispunt Twente als regionaal beleidsonderzoeksbureau doormaakt. Hoe in te spelen op de veranderende vraag van opdrachtgevers? Welke organisatiestructuur past hierbij? Hoe huidige en nieuwe IT infrastructuur en software tooling te integreren. Kortom hoe een onderzoeks- en statistiekafdeling voor Twentse gemeenten om te vormen tot het Regionaal Data Centre Twente.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door IBM.

  • Theme
    Digital Innovation

    Voor retailers is het een tijdperk waarin het hollen is van de ene naar de andere verandering. E-commerce trends verdringen zich om een plek in de spotlight, maar ondertussen dienen retailers zich ook op andere vlakken te ontwikkelen. Digitale innovatie lijkt de sleutel tot succes in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Het thema Digital Innovation, één van de onderwerpen tijdens het programma van de Big Data Expo, is misschien wel actueler dan ooit.