Gezonde zorg, Gezonde regio, 10 jaar ervaring met zorgoptimalisatie door gebruik van data en kennistechnologie.

WED 14:45 - 15:15

Lecture hall 3

Gezonde zorg, Gezonde regio, 10 jaar ervaring met zorgoptimalisatie door gebruik van data en kennistechnologie.

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit laat zien dat er één plek is in Nederland waar big data en kennistechnologie succesvol geïmplementeerd zijn in de dagelijkse eerstelijns zorgverlening. In een unieke, en langdurige, samenwerking tussen zorgverleners (3 multidisciplinaire zorggroepen, LUMC), patiënten (Zorgbelang), zorgverzekeraar (Zorg&Zekerheid), regionale ondersteuning (REOS), universiteiten (LUMC/ National eHealth Living Lab, Amsterdam UMC en Erasmus SHPM) en tech-partijen (PharmaPartners, STIZON en Health Base) zijn alle hordes genomen om te komen tot succesvolle implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk. De basis hiervan wordt gevormd door kleinschalige experimenten die bij gebleken succes worden opgeschaald.

Gedurende dit traject is gewerkt aan dataverzameling en opschoning, ontwikkeling van algoritmes (rule-based en data driven), implementatie in het primaire werksysteem van de zorgverleners, praktische implementatie-ondersteuning, juridische en governance aspecten, financiering en contractering en het aantonen van de meerwaarde van de ontwikkelde interventies (economical, clinical & humanistic outcomes).

In de presentatie wordt dieper ingegaan op de factoren die hebben bijgedragen aan het succes van GzGr:
• het bouwen aan een krachtig sociaal netwerk van innovatoren,
• een co-design proces op basis van enkele leidende principes,
• een ideaal gedreven structurele ondersteuning en investering,
• een cyclisch lerend systeem,
• nauwe samenwerking tussen onderzoekers en praktijk.

Deze presentatie gaat niet over weidse vergezichten maar over het praktisch toepassen van bewezen technologie. Dit heeft geleid tot aantoonbaar betere zorg, lagere kosten en verhoogde patiënttevredenheid.

  • Theme
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshops.