How Tableau enabled ABN AMRO to visualize Big Data efficiently

THU 14:15 - 14:45

This is a 2018 presentation

In this session, you will learn about Big Data within ABN AMRO Clearing. A Big Data Hub solely used for Analytics, connected to Tableau, serving  as a Self-Service Enablement tool. Last but not least, we will show you a demo of our data anomaly dashboard.

This lecture is made possible by Tableau.

  • Theme
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.