Wat zijn de gezondheidseffecten van omgeving en leefstijl in relatie tot het dagelijks leven van mensen?

THU 14:15 - 14:45

This is a 2018 presentation

Experts zijn bezig met het verbeteren van jouw gezondheid: Hulpverleners, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers. Voor hen is het belangrijk om te weten wat de karakteristieken zijn van je leefomgeving, omdat dat mede je leefstijl bepaalt en in hoeverre je wordt blootgesteld aan vervuiling in je leefomgeving. Het Global Geo Health Data Center (GGHDC) zorgt hiervoor.

Het GGHDC onderzoekt wat de gezondheidseffecten zijn van omgeving en leefstijl in relatie tot het dagelijks leven van mensen. Het onderzoekscentrum is opgebouwd rond een gedeelde data-infrastructuur van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Met geavanceerde software en modellen kunnen de betrokken wetenschappers omgevingsdatasets, zoals luchtvervuiling of omgevingsdata die bepalen hoe aantrekkelijk een gebied is om te bewegen, verbinden met grote (wereldwijde) cohortstudies uit de medische wetenschap. Deze integratie levert niet alleen voordelen op voor geografen en gezondheidswetenschappers, maar ook voor beleidsmakers, ondernemers, gezondheidsprofessionals en burgers.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door GGHDC.