Rob Mulders

Informatie specialist

Rob Mulders
About Rob Mulders

Werkzaam als Informatie specialist binnen de Keten Jeugd van de Gemeente Breda. De Gemeente Breda is centrale gemeente en opdrachtgever zorgleveranciers van de regio West Brabant Oost voor specialistische jeugdzorg. Vanuit die taak voor deze regio de informatievoorziening verzorgend. Ondersteunend aan verschillende invalshoeken waar Jeugdzorg informatie doelgericht wordt ingezet binnen de regionale Gemeenten.