Wendell Kuling

Manager Data Science & Analytics

Wendell Kuling
About Wendell Kuling

Sinds 2014 is Wendell werkzaam als manager van Data Science en Analytics. Vanaf 2020 bij Jumbo, daarvoor bij ING. De datatransformatie binnen geheel Jumbo verder versnellen op basis van concrete use-cases in productie, gebruik makend van moderne technologie en methoden, is zijn belangrijkste focus.