GDPR / AVG

GDPR-AVG: heldere blik op gevaren én kansen van privacywetgeving

Veel was er te doen over de invoering van de GDPR-AVG eind mei 2018. Sommigen klopten het moment op tot Millennium-achtige proporties. Dat bleek wat overdreven. Toch levert de privacywetgeving organisaties wel degelijk hoofdbrekens op. Waaraan moet je bijvoorbeeld als webshop of als overheidsinstantie voldoen? Data is goud waard, wie echt alles wil weten over de ins en outs van de wetgeving mag de Big Data Expo absoluut niet missen en kan een bezoek brengen aan de presentaties die ingaan op het thema GDPR-AVG.

Verenigen risico’s en kansen
Privacy is een groot goed, maar data kan ook leiden tot grote kansen. Serviceverlening is potentieel sterk te verbeteren én verkopen zijn te stimuleren. Maar hoe verenig je als organisatie de beginselen uit de AVG met de kansen die big data kunnen bieden? Tijdens één van de GDPR-AVG presentaties op de Big Data Expo geeft Legal2Practice hierin inzicht. Het adviesbureau gaat in op de samenloop tussen de regels en de praktijk en reikt handvatten aan om bijvoorbeeld ongewenste risico’s te verminderen. Risico’s zijn er immers verbonden aan de wetgeving, want wie zich niet houdt aan de geldende afspraken loopt de kans op een stevige boete.

Inspelen op wensen
Opslagbeperking, doelbinding, dataminimalisatie en privacy by design & default zijn beginselen die een belangrijke rol spelen bij gegevensbescherming. Organisaties dienen zich te realiseren dat GDPR er primair is voor het beschermen van de pricacy (data!) van burgers. Dat neemt niet weg dat wie zijn zaakjes goed én tijdig op orde heeft, ook meer kansen zal krijgen. Immers, geeft een consument een webshop toestemming om gegevens inclusief voorkeuren op te slaan, dan kan de webshop ook beter inspelen op de wensen van de consument.

Onduidelijkheid
De GDPR is zodoende niet alleen een ‘last’, waaraan bedrijven moeten voldoen bij het ontlopen van boetes. Wie de invoering ziet als een kans, kan de concurrentie een paar stappen voor zijn door het bieden van meer op maat gesneden service en aanbiedingen. Hoe dat precies te doen is overigens voor veel organisaties nog niet geheel duidelijk. Het is dé reden waarom GDPR-AVG dit jaar wederom naar voren komt in het programma op de Big Data Expo.

Data warehousing en data lakes
Bij het beheren van data spelen tenslotte ook data warehousing en data lakes een sleutelrol. In hoeverre hebben privacyregels impact op deze aspecten? Voor wie hierop geen duidelijk antwoord heeft, is de Big Data Expo het aangewezen evenement om te bezoeken. Kom meer te weten over de kansen en gevaren van de GDPR-AVG door een bezoek aan de beursvloer en één van de presentaties over dit onderwerp.

Bekijk de presentaties over dit thema