In onderstaande tabel zijn alle activiteiten rondom de beursdagen ingepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën:

  • Exposanten met EIGEN STANDBOUW. Hierbij is alleen kale ruimte gereserveerd en wordt er een ‘eigen’ stand opgebouwd.(1)
  • Exposanten met STANDBOUW GELEVERD DOOR DE ORGANISATIE. Hierbij wordt de stand uitgevoerd in de uniforme standbouw.(2)
  18-09-2018
Dinsdag
19-09-2018
Woensdag
20-09-2018
 Donderdag
Opbouw eigen standbouw (1) 09.00-19.00    
 Inrichten exposanten (2) 15.00-19.00    
Beursvloer open voor exposanten*   8.00 9.00
Openingstijden beurs   10.00-17.00 10.00-17.00
Exposantenborrel   17.00-19.00  
 Afbouw (1 & 2)     17.00-22.00

 

*Op woensdag 19 september alleen handzame goederen via de Hoofdentree. Roldeuren en nooddeuren zijn op woensdagochtend niet te gebruiken.

Let op! Er is alleen afbouw op donderdag 20 september in Jaarbeurs Utrecht. Alle spullen dienen donderdag 20 september, uiterlijk 22.00 uur te zijn verwijderd uit Jaarbeurs Utrecht.

Het is van het grootste belang bij eigen standbouw, dat u uw standbouwer hierover goed informeert. Al het materieel dat op donderdag nacht om 22.00 uur nog aanwezig is in de hal zal door de afdeling schoonmaak van de Jaarbeurs eigenhandig worden verwijderd c.q. gesloopt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen dan aan u worden doorberekend.

Indien u groot en/of zwaar materieel heeft, gelieve dat ruimschoots doch uiterlijk 8 augustus 2018 door te geven aan de organisatie in verband met de planning.

Niet aangekondigd groot en/of zwaar materieel kan niet geplaatst worden.

Belangrijk: bij eigen standbouw bent u verplicht om op dinsdag 18 september uiterlijk om 10.00 uur aan te vangen met de opbouw. Dit i.v.m. onze planning.

Contactpersoon: Danique van Gerwen