Inergy logo De Dataloog

Over deze podcast

Een data platform en data science gaan hand-in-hand en zijn complementair aan elkaar. In deze podcast scheppen Melvin Agten en Michiel Brunt van Inergy duidelijkheid in de (essentiële) relatie tussen een data platform, data science en andere “buzz-words" zoals cloud, dashboarding, AI en machine learning. De heren nemen de illusie weg dat data science oplossingen voortkomen uit een toverdoos: een essentieel onderdeel van die toverdoos is namelijk een robuust data platform. Er is eigenlijk weinig leeftijdsverschil tussen BI en data science, het verschil zit hem vooral in het ontwikkelpad. Technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een exponentiële groei van data opslag (van kleine datasets naar omgevingen van vele terabytes) en beschikbare rekenkracht. Impact maken met interactieve dashboarding, AI en data science is pas later mogelijk geworden door deze ontwikkeling. En dat komt allemaal weer samen in een data platform en faciliterende cloud oplossingen.

Over Inergy

Inergy Analytical Solutions biedt full service, non-stop data en analytics. Hun oplossingen zijn in lijn met de meest effectieve technologieën van het moment. Ze zetten alleen methodieken in die hun waarde ondubbelzinnig hebben bewezen. Ze leveren alle relevante diensten die horen bij data analytics trajecten en hanteren een partnership visie gericht op uw wensen op de lange termijn. Daarmee kan u beter presteren door slim met data om te gaan. Inergy denkt groot, maar begint klein. Er wordt naar een specifieke businesscase voor uw bedrijf gezocht met uw data! Want u wil uiteraard meer omzet genereren, de kosten verlagen en de efficiency verhogen.

Meer weten? Bezoek de website.