Analysing the aircraft turnaround process using deep learning

DON 12:10 - 12:40

Dit is een presentatie van 2019

The moment an aircraft enters its gate area in Schiphol the turnaround process starts. This involves refueling, loading catering supplies, loading baggage and a dozen of other procedures necessary to prepare the aircraft for its next outbound trip. There are two factors which make it interesting: there is a lot of room for improvement and at the same time low visibility.

In order to tackle this problem we have build models which analyze video streams from the gate and automatically extract timestamps of the important events happening during the process. The dataset produced can enable the business to gain live information about the status of each turnaround and also insights on how to change it in order to reduce costs and wasted time.

In this talk we will go through the technologies which help generate this dataset. We will see how object detection can be used to track vehicles and combined with simple business rules extract events. Furthermore, we will dive into action recognition and the potential of producing end to end models which translate video fragments directly to events.

This lecture is made possible by GoDataDriven.

 • Thema
  Artificial Intelligence

  Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Tijdens de opkomst van AI, een aantal jaar geleden, rezen al de nodige vragen of de ontwikkeling niet voor vervelende situaties zou kunnen zorgen in de toekomst. De angst dat ‘apparaten’ een eigen wil krijgen lijkt ongegrond, maar het is wel belangrijk om de focus juist te houden.

  Bezoekersdoelgroep
  Data applicaties ontwikkelen

  Deze lezing gaat concreet in op de techniek en het gebruik van data. Er wordt uitgelegd hoe bepaalde dingen aangepakt en wat daarvoor gebruikt is. Hierbij gaat de spreker de diepte in en geeft deze specifieke feiten, inzichten, advies en tactieken op hoog niveau.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: data applicaties ontwikkelen, zoals o.a.; data engineers en data scientists.