AWVN: Het CBS voor Werkgevers, gids in het woud van data

DON 13:15 - 14:00

Round table sessions

Anderson MacGyver


Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, in 1919 opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden.

Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot de core business van ’s lands grootste werkgeversvereniging – zo is AWVN tegenwoordig betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt.
AWVN heeft alle expertise in huis die nodig is om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, nader vorm te geven: AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers. Daarnaast is AWVN – als belangenbehartiger van werkgevend Nederland, als meest relevante netwerk voor bedrijven en organisaties die werk maken van werkgeverschap – uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. Dat is waarom ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten zijn bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Tezamen hebben die zo’n vijf miljoen werknemers in dienst.

AWVN verzamelt al veel jaren data over alle soorten arbeidsvoorwaarden. Data over bijvoorbeeld cao-afspraken, autoleaseregelingen, pensioenregelingen, salarisgebouwen en individuele beloningen. Deze data gebruikt AWVN voor verschillende doeleinden: media, beleid, belangenbehartiging, rapportages, benchmarks en op basis hiervan adviezen aan leden. Afgelopen jaren heeft AWVN een grote efficiency- en kwaliteitsslag gemaakt: de individuele databronnen zijn aan elkaar verbonden in een nieuw datawarehouse. Door deze verbinding is het mogelijk om bredere analyses en inzichten te creëren en heeft het ook mogelijk gemaakt dat werkgevers voortaan zelf in de data van AWVN kunnen grasduinen via het nieuwe AWVN-dataportaal. Dit was een reis langs datastrategie, datamanagement, data-technologie, organisatie-inrichting en nieuwe werkprocessen.

Tijdens deze roundtable onder begeleiding van Anderson MacGyver vertellen we graag over het proces van de afgelopen jaren en de geleerde lessen bij deze change.

  • Thema
    Digital Innovation

    Voor retailers is het een tijdperk waarin het hollen is van de ene naar de andere verandering. E-commerce trends verdringen zich om een plek in de spotlight, maar ondertussen dienen retailers zich ook op andere vlakken te ontwikkelen. Digitale innovatie lijkt de sleutel tot succes in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Het thema Digital Innovation, één van de onderwerpen tijdens het programma van de Big Data Expo, is misschien wel actueler dan ooit.