BIG DATA EN DE AANKOMENDE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DON 13:30 - 14:00

Dit is een presentatie van 2017

Er is nieuwe privacywetgeving op komst, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties aan deze verordening te voldoen. Wat zegt de AVG over het gebruik van Big Data en wat moet je als organisatie doen om je op de AVG voor te bereiden?

  • Thema
    GDPR / AVG

    Veel was er te doen over de invoering van de GDPR-AVG eind mei 2018. Sommigen klopten het moment op tot Millennium-achtige proporties. Dat bleek wat overdreven. Toch levert de privacywetgeving organisaties wel degelijk hoofdbrekens op. Waaraan moet je bijvoorbeeld als webshop of als overheidsinstantie voldoen? Data is goud waard, wie echt alles wil weten over de ins en outs van de wetgeving mag de Big Data Expo absoluut niet missen en kan een bezoek brengen aan de presentaties die ingaan op het thema GDPR-AVG.