Big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek en criminaliteitsbestrijding

WOE 11:30 - 12:30

Dit is een presentatie van 2020

Aan de hand van diverse case studies zal de potentie van big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek en criminaliteitsbestrijding worden toegelicht. Hierbij valt te denken aan het gebruik van mobiele telefoondata, beeldmateriaal en tekstuele data. Bij deze case studies zal steeds kort stilgestaan worden bij wat de meerwaarde kan zijn van het betrekken van deze data en zullen enkele (empirische) onderzoeksresultaten toegelicht worden. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de bestrijding van criminaliteit door middel van predictive policing. Hierbij worden predictieve modellen gebruikt om criminaliteit te voorspellen met data uit verschillende organisaties.

Aanmelden voor dit webinar