BIG DATA: NOODZAAK VOOR DE ENERGIETRANSITIE

WOE 10:30 - 11:00

Dit is een presentatie van 2017

Analyse van data uit het smart grid –het ‘Internet of Energy Things’– gaat het grootschalig gebruik van energie uit zon en wind mogelijk maken. Want daarvoor is een continu inzicht (real-time analytics) nodig in het huidige en verwachte  vraag & aanbod. Onder meer door gebruik te maken van sensordata, weerdata, klantservice data, demografische data en social media data.  Big data zijn ook goed voor het optimaliseren van investeringen (demand forecasting), inspecties (risk analytics) en onderhoud (predictive analytics). Of voor innovaties en nieuwe business modellen, mede met inzet van van blockchain technologie. In deze presentatie gaan we in op deze en andere voorbeelden uit de energiesector, en wat daar in de praktijk voor nodig is.

  • Thema
    Business Intelligence

    Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Het Thema Business Intelligence is niet weg te denken van de Big Data Expo. Enerzijds omdat er steeds meer data is, anderzijds omdat de techniek voortraast. En niet te vergeten ook omdat techniek én visualisatietools deze data steeds toegankelijker maken voor een groeiende doelgroep.