Business Capabilities as Product. A mechanism for Operational and Analytical information concerns

WOE 11:15 - 11:45

Zaal 3

Operationele processen en analytische processen zijn meestal twee gescheiden werelden. Dit leidt inherent tot uitdagingen met de handover van data vanuit de operationele ketens naar de analytische ketens. Normaliter wordt data gedumpt voor de analyse-experts om op te halen, waarna de teams opnieuw analyse moeten doen wat die data eigenlijk is. Zonder deze extra stap, waarin van alles mis kan gaan is de data niet bruikbaar.

Deze presentatie stelt het positioneren van business capabilities als product voor, en als data-bron, in tegenstelling tot reguliere bedrijfsapplicaties. Met dit mechanisme worden functionele business domeinen voorgesteld waarin teams processen bedrijven en verbeteren, geholpen door software. De teams die een business capability beheren positioneren deze als product, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor eenvoud, effectiviteit en strategische alignment en ontwikkeling. Daarnaast zijn data-eigenaarschap en data-kwaliteit cruciale aspecten.

De business capabilities zijn als mechanism voorgesteld om data producten te leveren en te integreren voor zowel het primaire operationele bedrijfsapplicatielandschap, maar ook voor het leveren van analytische dataproducten, voor verdere (realtime) analyseproducten. Dit gebeurt volgens domein-gedreven gefedereerde datamodellen en -definities.

Met deze aanpak worden de operationele processen en de analytische processen dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor wordt de kwaliteit en de snelheid van de aangeleverde data verhoogd, en wordt de waarde van de geanalyseerde gegevens hoger en sneller beschikbaar. Ook worden realtime analytische use cases mogelijk waarbij complexe inzichten direct in operationele applicaties gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor realtime personalisatie.  

Wil jij deze en meer inspirerende lezingen volgen? Meld je gratis aan voor de Big Data Expo op 14 & 15 september 2022 in Jaarbeurs Utrecht.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshops.