Citizen Science & IoT bij Provincie Noord-Holland: samen kennis genereren voor een schonere lucht

WOE 15:00 - 16:00

Dit is een presentatie van 2020

Het belang van een gezonde leefomgeving wordt steeds meer onderkend. Het besef dat luchtkwaliteit hierin een belangrijke rol speelt, groeit dan ook snel. Tegelijkertijd wordt de technologie om luchtkwaliteit in kaart te brengen steeds beter en goedkoper. Hollandse Luchten is een ‘citizen science’ project, waarbij de inwoners van de provincie Noord-Holland zélf de kwaliteit van de lucht meten met behulp van betaalbare meetsensoren. Het doel van Hollandse Luchten is inzicht krijgen in de luchtkwaliteit door een zo breed mogelijk IoT-netwerk van sensoren op te zetten, waarmee waardevolle resultaten worden gegenereerd. Door de resultaten samen met experts te analyseren, ontstaat er een gedeeld beeld van de situatie. Hiermee legt de provincie de basis voor een gesprek over oorzaken van luchtvervuiling en mogelijke oplossingen. Bovendien publiceert de provincie de meetresultaten als open data en op een interactieve kaart. Na een succesvolle afronding van de pilotfase hebben we de volgende stap gezet: het inrichten van een productiewaardig, cloud-gebaseerd platform waar sensordata op kan landen en ontsloten kan worden.

Aanmelden voor dit webinar