DATA ETHICS! ARE YOU PREPARED FOR THE CUSTOMER OF TOMORROW?

DON 14:15 - 14:45

Dit is een presentatie van 2017

Risk & reputation are concepts defined by its audience, by your customers. And the average customer is changing; maturing legislation, evolving public opinion, and ageing population shape perspectives. Janus de Visser will make a case that data ethics belong in the company strategy to satisfy the customer of tomorrow.

  • Thema
    GDPR / AVG

    Veel was er te doen over de invoering van de GDPR-AVG eind mei 2018. Sommigen klopten het moment op tot Millennium-achtige proporties. Dat bleek wat overdreven. Toch levert de privacywetgeving organisaties wel degelijk hoofdbrekens op. Waaraan moet je bijvoorbeeld als webshop of als overheidsinstantie voldoen? Data is goud waard, wie echt alles wil weten over de ins en outs van de wetgeving mag de Big Data Expo absoluut niet missen en kan een bezoek brengen aan de presentaties die ingaan op het thema GDPR-AVG.