Data gedreven werken bij DCMR - voor een schone gezonde en veilige leefomgeving

DON 10:30 - 11:00

Zaal 5

Hoe creëer je een Data Strategie die wordt gedragen door de hele organisatie en hoe zorg je dat het niet een ver van mijn bed verhaal is voor de gemiddelde medewerker? De Data Strategie is geen einddoel, maar richtinggevend en een kans om een uniforme taal te creëren voor de organisatie. In deze sessie leer je de do's and don'ts als het gaat om het ontwikkelen en executeren van een Data Strategie. Bij DCMR gebruiken we data om inzicht te geven over de leefomgeving aan burgers, om risico gestuurd toezicht te houden op bedrijven en om advies te geven over vergunningverlening op basis van omgevingsinformatie. Om effectief te kunnen werken met beperkte resources in een bedrijvige regio is data gedreven werken voor DCMR geen optie maar een absolute must.

 

  • Thema
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.