Data obesitas; vloek of zegen in privacy perspectief?

DON 11:15 - 11:45

Dit is een presentatie van 2018

Wie wat bewaart die heeft wat; je weet maar nooit waar het goed voor is.
Maar hoe verenig je beginselen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals opslagbeperking, doelbinding, dataminimalisatie en ‘privacy by design & default’ met de kansen die het gebruik van big data bieden?
Wat is de impact van privacy regels op ‘data warehousing’ en ‘data lakes’?
Wat zijn de ‘7 foundational principles of privacy by design’?
Leer over de samenloop tussen regels en praktijk en krijg concrete handvatten aangereikt om inherente en ongewenste risico’s te verminderen.
Jean Paul van Schoonhoven is een ervaren praktijkdeskundige, trainer en spreker en heeft onder meer rollen vervuld als voormalig toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens, advocaat en Chief Privacy Officer bij PostNL.

  • Thema
    GDPR / AVG

    Veel was er te doen over de invoering van de GDPR-AVG eind mei 2018. Sommigen klopten het moment op tot Millennium-achtige proporties. Dat bleek wat overdreven. Toch levert de privacywetgeving organisaties wel degelijk hoofdbrekens op. Waaraan moet je bijvoorbeeld als webshop of als overheidsinstantie voldoen? Data is goud waard, wie echt alles wil weten over de ins en outs van de wetgeving mag de Big Data Expo absoluut niet missen en kan een bezoek brengen aan de presentaties die ingaan op het thema GDPR-AVG.