Data (science) als game changer in de energietransitie

WOE 12:00 - 12:45

Keynote

In de energietransitie die momenteel gaande is, is er een "perfect storm" gaande en het wordt in de huidige wereld eerder turbulenter dan rustiger. Denk daarbij aan stijgende energieprijzen, toenemende behoefte om versneld onafhankelijk te worden van (buitenlands) gas, verduurzaming van vervoer, groei duurzame energie, lokale energieopwek en schaarste aan publieke ruimte. Daarbij komen nog trends die meer algemeen op onze maatschappij van toepassing zijn, zoals krapte op de arbeidsmarkt, veranderende rol en houding van klanten en natuurlijk de digitale transformatie. Verdergaande data gedreven werken en digitalisering bieden kansen voor een netbeheerder, zoals Enexis, om de kernuitdagingen voortkomend uit deze trends het hoofd te bieden. Tijdens de keynote zal Annemieke Bulters dieper ingaan op de manier waarop data gedreven werken en digitalisering vorm krijgt binnen Enexis Groep. Welke toepassingen zijn er, maar ook: waar zitten eventuele valkuilen of zelfs bedreigingen? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor een (semi-)publiek bedrijf dat, midden in de samenleving, de steeds sneller gaande energietransitie realiseert, in een wereld die sowieso al dynamisch is? En dat terwijl de spreekwoordelijke winkel open blijft.

  • Thema
    Data Science

    Organisaties beschikken al over extreem veel data. De grote uitdaging zit erin om met de beschikbare data waarde toe te voegen aan een proces of klanttraject. Data science is daarvoor uitstekend geschikt. Finance en het voorspellen van consumentenbehoeften zijn twee gebieden waarop data science effectief is toe te passen. De investering loont sowieso, want beschikt een organisatie over meer inzicht, dan zijn ook slimmere keuzes te maken. Het thema data science neemt precies hierom een steeds prominentere rol in tijdens de Big Data Expo.