DATAPIJPLIJNEN: GARBAGE-IN-GARBAGE-OUT OF EEN WASSTRAAT?

DON 12:00 - 12:30

Dit is een presentatie van 2017

Bij het bouwen van een datagedreven organisatie wil je wel weten waaróp je bouwt. De datapijplijnen worden complexer. Maar hebben we voldoende zicht op de betrouwbaarheid? Moeten we niet, zoals in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie, kwaliteit en processtappen beter gaan monitoren? TNO presenteert de eerste inzichten uit een onderzoek hiernaar.