‘De inspecteur van de toekomst is een sensor’: Hoe AI de haven van Rotterdam helpt assets te inspecteren

WOE 10:30 - 11:00

Zaal 8

Dataworkz

Achtergrond:

Om de kwaliteit en veiligheid van havenassets (objecten zoals kademuren en wegen) te borgen, voert het Havenbedrijf Rotterdam inspecties uit. Deze inspecties hebben één ding gemeen: de menselijke handeling staat hierin veelal centraal. Gezien de grootte van het havengebied (meer dan 12.500 ha) en de hoeveelheid assets (bv. c.a. 89 kilometer aan kademuren) is dit een enorme opgave. Het Havenbedrijf wil het centraal stellen van de mens binnen het inspectieproces doorbreken. Daarom maakt zij een automatiseringsslag, met als beoogd resultaat: verbeterde veiligheid en efficiëntie, een verhoogde inspectie frequentie met een hoger dekkingspercentage en objectieve resultaten. Dit komt samen in onze visie ‘De inspecteur van de toekomst is een sensor’.

Het project:

Vanuit deze visie is het project Machine Learning Inspector (MLI) opgestart. Een auto, uitgerust met een camera en GPS, wint al rijdend data in. Op basis van deze data en met behulp van AI inspecteren én herkennen we assets. Maar hoe knoop je dataverzameling in een auto, beeldverwerking, een inspectieproces en het assetmanagement-proces zo aan elkaar, dat er één continu, efficiënt en toch flexibel proces kan worden gevolgd? Meer weten over hoe wij de bekende continuous delivery aanpak, bekend uit de software engineering, op deep learning hebben toegepast (CD4ML)? Kom dan naar onze sessie.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Tijdens de opkomst van AI, een aantal jaar geleden, rezen al de nodige vragen of de ontwikkeling niet voor vervelende situaties zou kunnen zorgen in de toekomst. De angst dat ‘apparaten’ een eigen wil krijgen lijkt ongegrond, maar het is wel belangrijk om de focus juist te houden.