De mogelijkheden van AI met Huawei

15:00 - 16:00

Dit is een presentatie van 2020

Artificial Intelligence, oftewel AI, iedereen heeft het erover. Maar wat kun je er op dit moment nu echt mee? Bij Huawei wordt veel geïnvesteerd in R&D, en dat komt in de praktijk ook neer op ontwikkelingen op het vlak van AI. Hier zijn in China al grote stappen mee gemaakt, in tal van industrieën, van de zorg tot aan maintenance. Karina Chen van Huawei deelt graag enkele use-cases ter inspiratie, want in haar opinie is de mogelijke wijze waarop AI kan bijdragen aan de samenleving slechts beperkt tot de fantasie van de mens.

Aanmelden voor dit webinar