Ethische richtlijnen voor AI en Big Data en hun implementatie.

WOE 12:10 - 12:40

Lezingenzaal 8

Deze voordracht gaat over recente ethische richtlijnen van AI en Big Data van de EU, OESO en IEEE. Eerder dit jaar zijn veel ethische richtlijnen voor AI verschenen, die mede ook voor big data van toepassing kunnen zijn. In deze voordracht laten we zien dat deze richtlijnen sterk gelijkend zijn, en in de praktijk op dezelfde manier toepasbaar zijn. Tevens zullen we aangeven hoe deze in organisaties kunnen worden toegepast, zowel in de ontwikkeling van big data en AI, als in het gebruik ervan binnen organisaties. We beschouwen hier verschillende methoden voor.