Europa’s streven naar digitale soevereiniteit: disruptie van digitale bedrijfsmodellen

WOE 10:45 - 11:30

Keynote

Europa voelt de dreiging van wat wel het techkolonialisme van de VS en China wordt genoemd, waarbij we steeds afhankelijker worden van niet-Europese dienstverleners en de data van Europese burgers en bedrijven inmiddels nagenoeg volledig in buitenlandse clouds is opgeslagen. Inmiddels is het herstel van de technologische soevereiniteit van de EU een van de kernambities van de Europese Commissie, maar in Nederland staat het nog onvoldoende op de politieke agenda. Wat betekent digitale soevereiniteit eigenlijk? En hoe zorgen we dat we als Nederland ook in de digitale wereld controle behouden over onze democratie, rechtstaat en economisch innovatiesysteem, zonder te vervallen in protectionisme? Lokke bespreekt waarom onze digitale soevereiniteit onder druk staat, om zo het Europese digitale beleid - gebaseerd op open data, open infrastructuur en open source - en de disruptieve impact daarvan op digitale bedrijfsmodellen beter te kunnen begrijpen.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshops.