Factbased improvement bij VGZ op basis van integraal cloud dataplatform

14:20 - 14:50

Dit is een presentatie van 2019

Future Facts

VGZ wil een datagedreven oragnisatie zijn om snel te kunnen sturen en om de kosten per verzekerde laag te houden. Om datagedreven te zijn en daarmee meer business waarde te genereren is ondersteuning nodig van een platform waarmee de hele organisatie snel en efficiënt toegang kan krijgen tot de beschikbare data. Het platform moet geschikt zijn voor BI, zelfservice en data science, en vanwege eisen vanuit regulators dienen datamanagement en data governance geïntegreerd te zijn. Het bestaande BI-landschap is verouderd, kent een lange time-to-market en hoge kosten voor dataopslag. Er is daarom gekozen voor een nieuw landschap in de Azure cloud, waarbij diverse tools worden gebruikt voor datalogistiek met geïntegreerde datamanagement en data governance processen.

In deze presentatie wordt ingegaan op de achtergrond, de architectuur van het landschap, op welke wijze ingestion geautomatiseerd is en hoe BI en data science gezamenlijk gebruik maken van het platform waarbij wordt voldaan aan de eisen rond datamanagement. Uiteraard komen de lessons learned ook aan de orde.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Future Facts.

 • Thema
  Business Intelligence

  Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker en is gebaat bij een goede IT-infrastructuur achter de schermen (of in de cloud).Veelgehoord is dat data het nieuwe goud is, maar strikt genomen is dat natuurlijk de informatie die BI-tools in heldere overzichten tonen. Heldere inzichten op basis van visueel aantrekkelijke rapportages of grafieken helpt bedrijven om creatiever te werken. Het stelt de gebruikers in staat om eigenhandig een beeld te vormen van verkopen, levertijden, potentiële en actuele bottlenecks én hierop actie te ondernemen. De Big Data Expo laat zien wat er vandaag de dag mogelijk is.

  Bezoekersdoelgroep
  Verantwoordelijk zijn voor een data team

  Deze lezing gaat concreet in op de techniek en het gebruik van data. Er wordt uitgelegd hoe bepaalde dingen aangepakt en wat daarvoor gebruikt is. Hierbij gaat de spreker de diepte in en geeft deze specifieke feiten, inzichten, advies en tactieken op hoog niveau.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: verantwoordelijk zijn voor een data team, zoals o.a.; manager data science en product owner.