Factbased improvement bij VGZ op basis van integraal cloud dataplatform

DON 14:20 - 14:50

Lezingenzaal 7

Future Facts

VGZ wil een datagedreven oragnisatie zijn om snel te kunnen sturen en om de kosten per verzekerde laag te houden. Om datagedreven te zijn en daarmee meer business waarde te genereren is ondersteuning nodig van een platform waarmee de hele organisatie snel en efficiënt toegang kan krijgen tot de beschikbare data. Het platform moet geschikt zijn voor BI, zelfservice en data science, en vanwege eisen vanuit regulators dienen datamanagement en data governance geïntegreerd te zijn. Het bestaande BI-landschap is verouderd, kent een lange time-to-market en hoge kosten voor dataopslag. Er is daarom gekozen voor een nieuw landschap in de Azure cloud, waarbij diverse tools worden gebruikt voor datalogistiek met geïntegreerde datamanagement en data governance processen.

In deze presentatie wordt ingegaan op de achtergrond, de architectuur van het landschap, op welke wijze ingestion geautomatiseerd is en hoe BI en data science gezamenlijk gebruik maken van het platform waarbij wordt voldaan aan de eisen rond datamanagement. Uiteraard komen de lessons learned ook aan de orde.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Future Facts.

  • Thema
    Business Intelligence

    Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Het Thema Business Intelligence is niet weg te denken van de Big Data Expo. Enerzijds omdat er steeds meer data is, anderzijds omdat de techniek voortraast. En niet te vergeten ook omdat techniek én visualisatietools deze data steeds toegankelijker maken voor een groeiende doelgroep.