The Future Decoded

WOE 14:15 - 15:00

Round table sessions

HP

Robotic Process Automation (RPA) en Artificial Intelligence (AI) krijgen een steeds grotere rol bij de transitie naar het werk van de toekomst. Door het vervangen van routinematig werk, versnellen van processen en reduceren van fouten ondersteunen deze technologieën nu al in het verhogen van de productiviteit. De snelheid waarmee nieuwe technologieën beschikbaar komen, in combinatie met de steeds grotere kracht van computers, zal deze trend de komende jaren alleen maar versnellen. Organisaties moeten dus snel en flexibel in kunnen spelen op deze veranderingen terwijl ze ook geconfronteerd worden met personeelstekorten en kostenbesparingen.

In de ronde tafel ‘The Future Decoded’ gaan we dieper in op hoe organisaties succesvol hun intelligent automation programma’s in kunnen zetten om hun organisaties toekomst bestendig te maken, de werklast reduceren voor hun medewerkers en sneller in kunnen spelen op veranderingen in de markt. Aan de hand van use cases en praktijkvoorbeelden bespreken we de uitdagingen, complicaties en best practices om succesvol te zijn en blijven in deze uitdagende tijden.