GENERAL DATA PROTECTION REGULATION: TO FEAR OR TO NOT TO FEAR - THAT IS THE QUESTION?

WOE 10:30 - 11:00

Dit is een presentatie van 2017

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving inzake data protectie (de zogenaamde GDPR) in werking over de hele Europese Unie.
De ondernemingen dienen van dat ogenblik te voldoen aan deze bijkomende verplichtingen, zoniet riskeren ze een boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet.
Tijdens deze uiteenzetting zullen aan de hand van voorbeelden de belangrijkste nieuwe vereisten (zoals het recht om vergeten, privacy by default, toestemmingsvereisten, DPO, …) worden toegelicht, alsook het verruimd toepassingsgebied tot non-eu ondernemingen. Tevens wordt besproken welke de risico’s zijn voor het niet (naar behoren) toepassen van de nieuwe regels.  Big Data is het nieuwe goud, maar de GDPR is de kluis waarin het beschermd wordt.