Gezonde zorg, Gezonde regio, 10 jaar ervaring met zorgoptimalisatie door gebruik van data en kennistechnologie.

WOE 14:45 - 15:15

Zaal 3

Gezonde zorg, Gezonde regio, 10 jaar ervaring met zorgoptimalisatie door gebruik van data en kennistechnologie.

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit laat zien dat er één plek is in Nederland waar big data en kennistechnologie succesvol geïmplementeerd zijn in de dagelijkse eerstelijns zorgverlening. In een unieke, en langdurige, samenwerking tussen zorgverleners (3 multidisciplinaire zorggroepen, LUMC), patiënten (Zorgbelang), zorgverzekeraar (Zorg&Zekerheid), regionale ondersteuning (REOS), universiteiten (LUMC/ National eHealth Living Lab, Amsterdam UMC en Erasmus SHPM) en tech-partijen (PharmaPartners, STIZON en Health Base) zijn alle hordes genomen om te komen tot succesvolle implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk. De basis hiervan wordt gevormd door kleinschalige experimenten die bij gebleken succes worden opgeschaald.

Gedurende dit traject is gewerkt aan dataverzameling en opschoning, ontwikkeling van algoritmes (rule-based en data driven), implementatie in het primaire werksysteem van de zorgverleners, praktische implementatie-ondersteuning, juridische en governance aspecten, financiering en contractering en het aantonen van de meerwaarde van de ontwikkelde interventies (economical, clinical & humanistic outcomes).

In de presentatie wordt dieper ingegaan op de factoren die hebben bijgedragen aan het succes van GzGr:
• het bouwen aan een krachtig sociaal netwerk van innovatoren,
• een co-design proces op basis van enkele leidende principes,
• een ideaal gedreven structurele ondersteuning en investering,
• een cyclisch lerend systeem,
• nauwe samenwerking tussen onderzoekers en praktijk.

Deze presentatie gaat niet over weidse vergezichten maar over het praktisch toepassen van bewezen technologie. Dit heeft geleid tot aantoonbaar betere zorg, lagere kosten en verhoogde patiënttevredenheid.

  • Thema
    Digital Innovation

    Voor retailers is het een tijdperk waarin het hollen is van de ene naar de andere verandering. E-commerce trends verdringen zich om een plek in de spotlight, maar ondertussen dienen retailers zich ook op andere vlakken te ontwikkelen. Digitale innovatie lijkt de sleutel tot succes in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Het thema Digital Innovation, één van de onderwerpen tijdens het programma van de Big Data Expo, is misschien wel actueler dan ooit.