Het opstellen van een autoverkeringspremie, hoe werkt dit eigenlijk

DON 14:45 - 15:15

Zaal 4

Triple A - Risk Finance

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de verzekeraar tot je autopremie is gekomen? In deze presentatie nemen we je mee in een klantcase waarbij we een pricingmodel opzetten voor een autoverzekeraar. We zoomen in op de verschillende componenten van zo’n project waarbij je antwoordt zult krijgen op de volgende vragen: Welke data heeft een verzekeraar beschikbaar en welke data wordt gebruikt? Wat voor methodieken worden er traditioneel gebruikt in een pricingmodel? Uit welke onderdelen bestaat eigenlijk de klantpremie die je betaald? In hoeverre heeft marktwerking hier een rol in? Welke veranderingen zien wij in de markt en hoe vullen geavanceerdere machine learning technieken de traditionele werkwijze aan?

  • Thema
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.