Hoe scripting kan bijdragen aan een betekenisvolle inzet van big data in het veiligheidsdomein

WOE 10:30 - 11:00

Zaal 5

De script-theoretische benadering is afkomstig uit de cognitiewetenschappen en wordt sinds midden jaren 90 van de vorige eeuw toegepast in de criminologie in de vorm van ‘crime scripting’. Vandaag stellen we vast dat deze methodiek handvatten biedt om op een betekenisvolle manier gebruik te maken van big data. Niet alleen bieden de bouwstenen van deze benadering mogelijkheden om inzichten die verkregen worden op basis van big data analytics te contextualiseren, ook kunnen big data uit diverse databronnen op een eenduidige manier verrijkt worden, zodat big data ook kwaliteitsvolle data worden. Op deze wijze worden actiegerichte inzichten (oftewel intelligence) gegenereerd, op basis waarvan geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden die de veiligheid (zowel safety als security) verhogen. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe deze methodiek aangewend kan worden om big data op een betekenisvolle manier in te zetten in het veiligheidsdomein.

  • Thema
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.