Impact of marketing measurement modelling on media spend efficiency

DON 15:30 - 16:00

Zaal 2

Artefact


Je hebt veel verschillende kanalen als je marketing wilt bedrijven (online en offline). Wat voor bedrijven lastig is, is bepalen wat het effect is van ieder kanaal. Voornamelijk bij grote bedrijven is het lastig om de causale effecten op sales te bepalen. Gelukkig is het nu mogelijk dit te modelleren met gebruik van gedetailleerde data. Per kanaal kan de causale impact worden bepaald, alsmede voor de combinatie van verschillende parallelle kanalen. Hier kunnen ook externe factoren in betrokken worden (het weer/competitors/etc.). Het model komt met suggesties om je budget het beste in te zetten en zo de optimale Marketing ROI te bereiken.

  • Thema
    Data Science

    Organisaties beschikken al over extreem veel data. De grote uitdaging zit erin om met de beschikbare data waarde toe te voegen aan een proces of klanttraject. Data science is daarvoor uitstekend geschikt. Finance en het voorspellen van consumentenbehoeften zijn twee gebieden waarop data science effectief is toe te passen. De investering loont sowieso, want beschikt een organisatie over meer inzicht, dan zijn ook slimmere keuzes te maken. Het thema data science neemt precies hierom een steeds prominentere rol in tijdens de Big Data Expo.