Jouw Big Data oplossing is een organisatieverandering!

WOE 15:00 - 16:00

Dit is een presentatie van 2020

Wie heeft als Data Scientist niet eens ervaren dat jouw rapport een hele afdeling in staat van oorlog bracht? Of dat op het moment dat je als leidinggevende een dashboard voorstelde, de afdeling deze finaal afschoot?

Dat komt omdat het implementeren van de resultaten van een Big Data- of Artificial Intelligence oplossing een organisatieverandering teweeg brengt. Immers, met betere informatie neem je andere, betere beslissingen en beslissingen worden overal genomen in processen van organisaties.

Dit webinar neemt jou als Big Data Scientist, (ICT-) manager of Data Science gebruiker mee in het fenomeen organisatieverandering, op een luchtige en verkennende manier. Zodat je het herkent in je werk en je geïnspireerd meer (intern) klantgericht kunt zijn of je vraag beter kunt articuleren.

Dit webinar geeft je handvatten: niet om organisatieverandering te doen maar wel voldoende inzicht om dergelijke scenario’s te onderkennen en ernaar te handelen.

Aanmelden voor dit webinar