Juridische artikelen. De nieuwe AI Verordening: meer duidelijkheid over wat wel en niet mag met AI toepassingen.

DON 11:15 - 11:45

Zaal 1

Gimix


De nieuwe AI Verordening geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag met AI toepassingen. En waar moet een AI toepassing aan voldoen (juridisch, ethisch, robuustheid)? De AI verordening introduceert de AI regulatory sandbox (AI testomgeving). In deze presentatie zal een korte update worden gegeven over de AI verordening. Verder zal worden toegelicht waar de kansen liggen met deze AI verordening.

  • Thema
    Data Science

    Organisaties beschikken al over extreem veel data. De grote uitdaging zit erin om met de beschikbare data waarde toe te voegen aan een proces of klanttraject. Data science is daarvoor uitstekend geschikt. Finance en het voorspellen van consumentenbehoeften zijn twee gebieden waarop data science effectief is toe te passen. De investering loont sowieso, want beschikt een organisatie over meer inzicht, dan zijn ook slimmere keuzes te maken. Het thema data science neemt precies hierom een steeds prominentere rol in tijdens de Big Data Expo.