Kunstmatige intelligentie als noodzakelijke voorwaarde voor betekenisvol onderwijs

WOE 13:30 - 14:00

Dit is een presentatie van 2019

De afgelopen twee jaar hebben Jonas Voorzanger en Youssef El Bouhassani zich beziggehouden met het ontwikkelen van LeerLevels: een A.I.-gedreven webapp om het proces van kennisoverdracht te automatiseren. Als docenten zijn zij gefrustreerd over drie dingen. Elk jaar herhalen van hetzelfde, gebrek aan personaliseren van leerroutes en gebrek aan samenwerking tussen de docenten om leermateriaal te ontwikkelen. Zij zien hier niet alleen een persoonlijke frustratie maar een bedreiging voor ons onderwijssysteem wat het hart vormt van onze kenniseconomie. Het elkaar jaar herhalen van hetzelfde maakt de baan onaantrekkelijk voor jong talent, gebrek aan personaliseren draagt bij aan een groei in uitgaven aan bijles en onderwijsondersteuning met als gevolg dat ongelijkheid groter wordt en gebrek aan samenwerking tussen docenten zorgt voor stagnatie in de ontwikkeling van curricula en een sterke afhankelijkheid van uitgevers.

Jonas en Youssef hebben LeerLevels ontwikkeld om deze drie problemen op te lossen. Een grote opgave maar ze zijn aardig op weg. Zij hebben er bewust voor gekozen om nu parttime in het onderwijs te werken om aan een onderwijs te bouwen waar zijn in de toekomst fulltime willen werken. Met LeerLevels combineren zij learning graphs om curricula te structureren met algoritmen om leerpaden te personaliseren. Tijdens zijn presentatie vertelt Youssef over zijn persoonlijke zoektocht en de rol die hij ziet van A.I. om het onderwijs te transformeren. Youssef gelooft heilig in wat Plutarchus mooi beschreef: onderwijzen is niet het vullen van een vat maar het ontsteken van een vlam. Met A.I. Wordt dit de nieuwe realiteit.

 • Thema
  Artificial Intelligence

  Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Tijdens de opkomst van AI, een aantal jaar geleden, rezen al de nodige vragen of de ontwikkeling niet voor vervelende situaties zou kunnen zorgen in de toekomst. De angst dat ‘apparaten’ een eigen wil krijgen lijkt ongegrond, maar het is wel belangrijk om de focus juist te houden.

  Bezoekersdoelgroep
  Verantwoordelijk zijn voor een data team

  Deze lezing gaat concreet in op de techniek en het gebruik van data. Er wordt uitgelegd hoe bepaalde dingen aangepakt en wat daarvoor gebruikt is. Hierbij gaat de spreker de diepte in en geeft deze specifieke feiten, inzichten, advies en tactieken op hoog niveau.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: verantwoordelijk zijn voor een data team, zoals o.a.; manager data science en product owner.