Making machine learning model deployment boring

DON 11:20 - 11:50

Dit is een presentatie van 2019

BigData Republic

The free lunch for machine learning is over. Organizations are quickly ramping up their abilities to automate and professionalize their machine learning processes and infrastructure. As a consequence organizational goals, processes and requirements put an increasing burden on teams to put machine learning models in production. We believe much of this burden relates to engineering issues, which with proper abstractions can be greatly reduced for product teams. In this presentation we will talk about the organizational context of ING and the design our Machine Learning Platform. In the first part we will sketch some organizational context and the requirements it brings. Next, we will picture the kind of use cases and user journey we have in mind. Finally, we will present how these considerations led the platform design we are currently deploying.

This lecture is made possible by bigdata republic.

The slides from this lecture can be viewed here

 • Thema
  Data Science

  Organisaties beschikken al over extreem veel data. De grote uitdaging zit erin om met de beschikbare data waarde toe te voegen aan een proces of klanttraject. Data science is daarvoor uitstekend geschikt. Finance en het voorspellen van consumentenbehoeften zijn twee gebieden waarop data science effectief is toe te passen. De investering loont sowieso, want beschikt een organisatie over meer inzicht, dan zijn ook slimmere keuzes te maken. Het thema data science neemt precies hierom een steeds prominentere rol in tijdens de Big Data Expo.

  Bezoekersdoelgroep
  Data applicaties ontwikkelen

  Deze lezing gaat concreet in op de techniek en het gebruik van data. Er wordt uitgelegd hoe bepaalde dingen aangepakt en wat daarvoor gebruikt is. Hierbij gaat de spreker de diepte in en geeft deze specifieke feiten, inzichten, advies en tactieken op hoog niveau.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: data applicaties ontwikkelen, zoals o.a.; data engineers en data scientists.