Meer inzicht in Alzheimer: een wiskundige invalshoek

WOE 10:30 - 11:00

Dit is een presentatie van 2019

Er wordt geschat dat 45% van de Amerikaanse ouderen van 85 jaar en ouder de ziekte van Alzheimer hebben en 1 op de 10 mensen ouder dan 65 jaar aan Alzheimer lijdt. Momenteel is er nog veel onduidelijkheid over specifieke mechanismes die abnormaliteiten veroorzaken, maar het is helder dat vasculaire pathologie in de hersenen een belangrijke rol speelt in de progressie van Alzheimer. Dit onderzoek wil meer duidelijkheid geven in de pathologie van de ziekte door de bloedstroom in de hersenen te benaderen als een wiskundig model. Hierdoor kunnen specifieke submechanismen (zoals aderelasticiteit of bloedstroom snelheid) worden onderzocht, die in experimenteel onderzoek minder goed benaderd kunnen worden. Met data van het Radboud UMC van gezonde ouderen en patiƫnten met MCI (een tussenstadium van dementie) en de ziekte van Alzheimer, kon parameter optimalisatie uitgevoerd worden. Parameter optimalisatie is het zoeken van model parameters dat een model simuleert die het dichtst bij echte data komt. De uitkomst van dit onderzoek geeft richting waar de verschillen liggen kijkend naar de bloed circulatie in de hersenen. In de presentatie wordt in gegaan op de aanpak van het onderzoek, de resultaten en de toekomstvisie van de medische wereld en modelleren.