MEERWAARDE VAN DATA IN DE GEZONDHEIDSZORG: VAN WANTROUWEN NAAR VERTROUWEN

WOE 11:15 - 11:45

Dit is een presentatie van 2017

Zorginstellingen zuchten onder administratieve lastendruk. Natuurlijk is verantwoording belangrijk, maar het kenmerk van verantwoording is dat het vooral op het verleden is gericht. En helaas is het vertrekpunt van verantwoording afleggen  vaak wantrouwen.  Te vaak worden zorgaanbieders over één kam geschoren. Terwijl er grote verschillen zijn in hoe data-gedreven zorginstellingen werken.

Wat is er nodig om echt te kunnen spreken over meerwaarde van data in de zorgsector?
Want  de maatschappelijke impact van de zorgsector kan  veel groter zijn door slimmer gebruik te maken van data. Hoe kan je denken over zorg in termen van baten in plaats van alleen te kijken naar de kosten? En welke data van andere partijen in het sociale domein zou je moeten willen combineren?
 Wat doet de grootste GGZ organisatie op dit gebied? En wat zouden zij van u kunnen leren?
Het gaat niet om wat je weet, maar om wat je deelt.

  • Thema
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.