Processmining, conformance checking en clustering

DON 14:20 - 14:50

Dit is een presentatie van 2019

MagnaVersum BI Services

De Open Universiteit kiest ervoor om binnen het BI domein proces mining centraal te stellen. Geen traditionele relationele tabellen meer maar tijdreeksen (time stamped data) als nieuw uitgangspunt voor management informatie. Deze nieuwe aanpak heeft tot dusver veel snelheid opgeleverd maar om die te bereiken moest de OU wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door MagnaVersum.

 • Thema
  Data Science

  Organisaties beschikken al over extreem veel data. De grote uitdaging zit erin om met de beschikbare data waarde toe te voegen aan een proces of klanttraject. Data science is daarvoor uitstekend geschikt. Finance en het voorspellen van consumentenbehoeften zijn twee gebieden waarop data science effectief is toe te passen. De investering loont sowieso, want beschikt een organisatie over meer inzicht, dan zijn ook slimmere keuzes te maken. Het thema data science neemt precies hierom een steeds prominentere rol in tijdens de Big Data Expo.

  Bezoekersdoelgroep
  Verantwoordelijk zijn voor een data team

  Deze lezing gaat concreet in op de techniek en het gebruik van data. Er wordt uitgelegd hoe bepaalde dingen aangepakt en wat daarvoor gebruikt is. Hierbij gaat de spreker de diepte in en geeft deze specifieke feiten, inzichten, advies en tactieken op hoog niveau.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: verantwoordelijk zijn voor een data team, zoals o.a.; manager data science en product owner.