Role of {Active} Metadata {Lake} in any successful data architecture

DON 14:45 - 15:15

Zaal 6

On this session, I will explain about a new architecture concept that is called "Metadata Lake".. Yes a dedicated datalake just for metadata.
On the metadata lake, you can collect all kind of metadata types in your organization:
- Business metadata
- Technical metadata
- Operational metadata
- Social metadata

By gathering all those types of metadata, you can start a new phase of showing true data lineage across all your data platforms, processes, organization and technologies (DPOT).

I will explain the theory and the practical side of the metadata lake architecture + some of the successful use cases that can lead to data excellence.

  • Thema
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.