Small Big Data Congres sneak preview (TNO)

WOE 13:30 - 14:30

Dit is een presentatie van 2018

De mini-versie van het TNO Small Big Data Congres geeft een ‘best of’ van het jaarlijkse TNO-congres waar pitches over de laatste inzichten en toepassingen van big data worden gepresenteerd. De pitches zijn maar 3 minuten lang, dus in een zeer hoog tempo krijgen de bezoekers een snel overzicht van de meest interessante ontwikkelingen op het grensvlak van onderzoek en toepassing. Alhoewel alle technieken en alle toepassingsdomeinen aan bod kunnen kome, zal dit jaar de nadruk liggen op twee begrippen die de volwassenwording van big data en data science weergeven: FACT en FAIR. FACT staat voor Fair, Accurate, Confidential & Transparent en geeft aan waar responsible data science aan zou moeten voldoen. FAIR staat voor Findable Accessible Interoperable & Reusable en geeft de eigenschappen weer die data echt waardevol moeten maken.

Een tiental pitches zal worden gegeven, waarvan nu de volgende bekend zijn:

  • Dori van Hulst, van Pipple laat zien hoe Data Science bedreven kan worden geïnspireerd op Pippi Langkous.
  • Erik Kentie van SURFsara vertelt over Supercomputing en data delen tussen universiteiten en bedrijfsleven.
  • Sylvie Verbunt van Quant Base laat zien hoe je, Open Data, Big Data van Smart City of Smart Industrie dan wel eigen data snel zichtbaar maakt en kan analyseren.
  • Bram van der Waaij van TNO behandelt het data-driven ontwikkelen van complexe data pipelines met een nadruk op reproducibility, testability en traceability van modellen, data en pipeline configuraties.
  • Peter van Everdingen van PLDN presenteert het Platform Linked Data Nederland: big data is interessant, maar linked data is pas echt waardevol.
  • Hjalmar van der Schaaf van HeadOn
  • Ron Snijders van TNO