Small & medium sized enterprises: too small to be hacked?

DON 10:30 - 11:00

Dit is een presentatie van 2019

Digital business dringt ook heel snel door in het MKB. Punt is alleen dat de ondernemer zich hiervan niet altijd bewust is. Met de snel groeiende digitale verwevenheid in onze supply-chains betekent dat een groter risico dan alleen het risico op schade voor een individueel MKB-bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn er inmiddels voldoende. Jeroen Duijsens zal spreken over meest voorkomende risico’s die het ECCW bij het MKB tegenkomt, hoe het ECCW probeer om de MKB-er te helpen deze te verkleinen en vooral: wat te doen als het toch gebeurt?