Techniek om aan artikel 5f van de AVG te voldoen

DON 15:30 - 16:00

Zaal 3

Meer data delen leidt tot meer waarde. Maar er is een schaduwkant: ongewenste informatielekkage. Artikel 5f van de AVG stelt verplicht om dit tegen te gaan, als het tenminste om persoonlijke data gaat.

Naast de 'standaard' manieren om informatie te beveiligen zijn er recent oplossingen beschikbaar gekomen om het absolute minimum aan data te delen.

Deze Privacy Enhancing Technologies worden steeds breder beschikbaar en maken het mogelijk data te delen zónder deze daadwerkelijk te delen. Er kan (wiskundig) gegarandeerd worden dat geen enkele deelnemende partij meer kan 'leren' uit de data dan vooraf overeengekomen is.

Dit klinkt tegen-intuïtief maar is met enkele verrassend eenvoudige voorbeelden te illustreren, alhoewel de toepassingen in de praktijk wel heel veel complexer kunnen worden.

De presentatie geeft een overzicht van de laatste mogelijkheden en ontwikkelingen, geïllustreerd aan praktijkvoorbeelden waarbij niet alleen techniek, maar ook organisatie, wetgeving en bedrijfsproces een cruciale rol spelen.

  • Thema
    GDPR / AVG

    Veel was er te doen over de invoering van de GDPR-AVG eind mei 2018. Sommigen klopten het moment op tot Millennium-achtige proporties. Dat bleek wat overdreven. Toch levert de privacywetgeving organisaties wel degelijk hoofdbrekens op. Waaraan moet je bijvoorbeeld als webshop of als overheidsinstantie voldoen? Data is goud waard, wie echt alles wil weten over de ins en outs van de wetgeving mag de Big Data Expo absoluut niet missen en kan een bezoek brengen aan de presentaties die ingaan op het thema GDPR-AVG.