Techniek om aan artikel 5f van de AVG te voldoen

DON 15:30 - 16:00

Zaal 3

Meer data delen leidt tot meer waarde. Maar er is een schaduwkant: ongewenste informatielekkage. Artikel 5f van de AVG stelt verplicht om dit tegen te gaan, als het tenminste om persoonlijke data gaat.

Naast de 'standaard' manieren om informatie te beveiligen zijn er recent oplossingen beschikbaar gekomen om het absolute minimum aan data te delen.

Deze Privacy Enhancing Technologies worden steeds breder beschikbaar en maken het mogelijk data te delen zónder deze daadwerkelijk te delen. Er kan (wiskundig) gegarandeerd worden dat geen enkele deelnemende partij meer kan 'leren' uit de data dan vooraf overeengekomen is.

Dit klinkt tegen-intuïtief maar is met enkele verrassend eenvoudige voorbeelden te illustreren, alhoewel de toepassingen in de praktijk wel heel veel complexer kunnen worden.

De presentatie geeft een overzicht van de laatste mogelijkheden en ontwikkelingen, geïllustreerd aan praktijkvoorbeelden waarbij niet alleen techniek, maar ook organisatie, wetgeving en bedrijfsproces een cruciale rol spelen.

Wil jij deze en meer inspirerende lezingen volgen? Meld je gratis aan voor de Big Data Expo op 14 & 15 september 2022 in Jaarbeurs Utrecht.

  • Thema
    Security, privacy & ethiek

    Ethiek raakt steeds meer verweven in de data-wereld waarbij een bewust afweging tussen privacy en het gebruik van data des te belangrijker is. Met de grote hoeveelheden data die omhanden zijn, neemt de kans dat er onrechtvaardigheden insluiten toe. Dit kan leiden tot meer dan alleen pijnlijke situaties, het kan zelfs schadelijk en strafbaar zijn voor een organisatie. Het is dan ook van van groot belang dat data-ethiek niet uit het oog wordt verloren. Daarnaast dienen organisaties zich te realiseren dat privacy en security er primair is voor het beschermen van de privacy (data!) van burgers. Dat neemt niet weg dat wie zijn zaakjes goed én tijdig op orde heeft, ook meer kansen zal krijgen. Immers, geeft een consument een website toestemming om gegevens inclusief voorkeuren op te slaan, dan kan de site ook beter inspelen op de wensen van de consument.