Toegangkelijk voorspellen met (Automated) Machine Learning

DON 15:00 - 16:00

Dit is een presentatie van 2019

Toegangkelijk voorspellen met (Automated) Machine Learning

Aan de hand van een praktijk Use Case laten we zien hoe Machine Learning waarde toevoegt en hoe door middel van Automated Machine Learning de impact nog groter wordt.

We laten zien en bespreken de uitdagingen van de organisatie en hoe die door middel van machine learning opgelost worden. Daarnaast laten we aan de hand van enkele trends zien dat Automated Machine Learning steeds belangrijker wordt. Tenslotte laten we in praktijk zien hoe door AutoML nog meer business impact verkregen kan worden. Een toegankelijk verhaal waarin business uitdagingen en Analytics aan elkaar gekoppeld worden.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Tijdens de opkomst van AI, een aantal jaar geleden, rezen al de nodige vragen of de ontwikkeling niet voor vervelende situaties zou kunnen zorgen in de toekomst. De angst dat ‘apparaten’ een eigen wil krijgen lijkt ongegrond, maar het is wel belangrijk om de focus juist te houden.