Verantwoord bouwen op data: een dataplatform als fundering

WOE 11:30 - 12:15

Round table sessions

IBM

Aan de hand van een voor iedereen herkenbare use case (woningbouw) laten wij zien waarom een geïntegreerd dataplatform essentieel is voor het verantwoord omgaan met data. Vanuit het oogpunt van een data scientist laten we zien hoe je in de brij van beschikbare data, voor analyse geschikte data kan vinden en ermee aan de slag kan. Daarnaast komen ook de rollen van een data engineer en data steward aan bod. Rollen die ervoor zorgen dat data ter beschikking gesteld worden terwijl privacy en security gewaarborgd blijven.