Verbinden en vernieuwen - hoe a.s.r. data driven innovatie toepast in een corporate omgeving

DON 15:10 - 15:40

Dit is een presentatie van 2019

Het veld van analytics is volop in beweging. Data driven innovatie is een onderwerp dat veel bedrijven bezig houdt: hoe kunnen we met nieuwe analytics tooling in een corporate omgeving experimenteren? Welke algoritmes hebben waarde voor een grote verzekeraar? En hoe kunnen we ontwikkelde data oplossingen intern beter hergebruiken? Om in te spelen op deze veel gestelde vragen heeft a.s.r. het ‘Analytics Lab’ opgericht, het center of excellence voor machine learning en AI. Gijs Kooijmans, senior data scientist a.s.r., laat in zijn presentatie zien hoe je een center of excellence opricht, om zo data driven innovatie een plek te geven binnen een grote corporate organisatie.

  • Thema
    Data Science

    Organisaties beschikken al over extreem veel data. De grote uitdaging zit erin om met de beschikbare data waarde toe te voegen aan een proces of klanttraject. Data science is daarvoor uitstekend geschikt. Finance en het voorspellen van consumentenbehoeften zijn twee gebieden waarop data science effectief is toe te passen. De investering loont sowieso, want beschikt een organisatie over meer inzicht, dan zijn ook slimmere keuzes te maken. Het thema data science neemt precies hierom een steeds prominentere rol in tijdens de Big Data Expo.